error_reporting:

PHP’de hata raporlamasını etkinleştirmek için error_reporting komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, “error_reporting(E_ALL)” komutu tüm hata türlerini raporlamaya başlar.

error_reporting(E_ALL);

ini_set

ini_set fonksiyonu ile PHP yapılandırma dosyasından ayrı olarak hata raporlama seviyesini değiştirebilirsiniz. Örneğin, “ini_set(‘display_errors’, 1)” komutu hata mesajlarını ekrana yazdırmayı etkinleştirir.

ini_set('display_errors', 1)

.htaccess dosyası

Apache web sunucusu kullanıyorsanız, hata raporlamasını .htaccess dosyasından yapabilirsiniz. Örneğin, “php_flag display_errors on” komutu hata mesajlarını ekrana yazdırmayı etkinleştirir.

php_flag display_errors on

php.ini dosyası

PHP yapılandırma dosyası olan php.ini dosyasını düzenleyerek hata raporlamasını etkinleştirebilirsiniz. Örneğin, “display_errors = On” komutu hata mesajlarını ekrana yazdırmayı etkinleştirir.

display_errors = On

error_log

PHP hata mesajlarını log dosyasına yazdırmak için error_log komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, “ini_set(“error_log”, “path/to/error.log”)” komutu hata mesajlarını belirtilen dosyaya yazdırır.

ini_set("error_log", "path/to/error.log")

try-catch

try-catch bloğu kullanarak hata oluştuğunda ne olacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin, “try { //kodlar } catch (Exception $e) { echo ‘Hata: ‘ . $e->getMessage(); }” kodu oluşan hata mesajını ekrana yazdırır.

try { 
//kodlar
}
catch (Exception $e) {
 echo 'Hata: ' . $e->getMessage(); 
}

Kategori: