Aşağıdaki VBA kodu, belirtilen klasördeki tüm resimlerin / dosyaların isimlerini Excel dosyasındaki A stunundan B sütunlarındaki değerlere göre ve resim uzantılarına dikkat etmeden sadece isimleri değiştirecektir:

Sub RenameImages()
  Dim i As Integer
  Dim oldName As String
  Dim newName As String
  Dim path As String
  Dim fileExt As String
  
  path = "C:\images\" 'klasör yolunu buraya girin
  
  For i = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    oldName = path & Cells(i, 1).Value
    fileExt = Right(oldName, 4) 'uzantıyı al
    newName = Replace(oldName, fileExt, "") & Cells(i, 2).Value & fileExt 'uzantıyı yeni ada ekle
    Name oldName As newName
  Next i
End Sub

Bu kod dosyada herhangi bir uzantı varsa onları alıp yeni isimle birlikte yeniden kaydeder.

Bu kodu Excel dosyasının VBA editorüne girip “Modül” olarak kaydedin. Ardından, bu kodu çalıştırmak için “Makro” sekmesinden “RenameImages” çalıştırın.

Bu kod binlerce satır için de çalışacaktır. Kod, Excel dosyasındaki kullanılan hücre aralığının satır sayısına göre döngü oluşturur ve her satır için eski resim adını, yeni resim adına çevirir. Bu nedenle, Excel dosyasında ne kadar satır olduğu ne olursa olsun, kod her satır için isim değişikliği yapacaktır. Ancak, büyük bir dosyada çalışması için biraz zaman alabilir.

Kategori: